บรรยายความรู้สึก

 

ความรู้สึก

                   1.คุณรู้สึกอย่างไร

มีความรู้สึกว่าคนจะเป็นครูนั้นต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ทั้งในสาขาวิชาและวิชาเรื่องอื่นๆ ซึ่งครูจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคน

                2.คุณได้รับอะไรจาก VDO

สิ่งที่ผมได้จากการดู VDO เรื่องนี้ คือ ทำให้รู้ถึงของคำว่าครู “คำว่าครู” ทำให้รู้ว่าการที่จะเป็นครูที่ดีได้ไม่ใช่แค่ออกมาสอนหน้าห้องเรียน หน้าที่ของครูนั้นต้องพร้อมที่จะสอนได้ทุกที่ทุกเวลา

        3.จุดประสงค์ของของ VDO นี้เพื่ออะไร

       ด้านพุทธิพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้ทางด้านปัญญา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษารู้ในเรื่องเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของการเป็นครู การเข้าใจใส่ถึงความหมายของ “ครู”

      ด้านจิตพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับความรู้สึกทางจิตใจ ผู้สร้างต้องการสื่อความหมายของการเป็นครูและครูควรปฏิบัติตนอย่างไร และให้เราได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครูและศิษย์

      ด้านทักษะพิสัย เป็นจุดประสงค์เกี่ยวกับทักษะการเคลื่อนไหว ที่ต้องการให้นักศึกษาทำตามแบบอย่างที่ดีตามครู เชื่อฟังคำสั่งสอน ของครูได้ทุกเวลา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s